Clubhuis

Clubhuis TC 't Sweacke Clubhuis TC 't Sweacke

Het clubhuis is in principe tussen 09.00 en 23.00 open mits er op dat moment getennist wordt of er een activiteit is (lessen, competitie, vrij tennissen, toernooi etc).
Voor de tennissers in het bezit van een toegangssleutel en degene die het clubhuis hebben geopend, ligt er de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat het clubhuis schoon blijft en dat het gebruik volgens de regels plaats vindt.
Tijdens de competitie zijn de captains verantwoordelijk voor het openen, sluiten, gebruik en eventuele overdracht van het clubhuis.

Dit houdt in:
- dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar;
- dat het schenken van alcohol enkel mag geschieden in de periode waarin het volgens de Drank- en Horeca Wet is toegestaan;
- dat er zorg wordt gedragen dat geen overlast in de omgeving ontstaat;
- dat er contant betaald dient te worden;
- dat het clubhuis en het terras netjes wordt achtergelaten;
- dat de banen zijn geveegd en telborden binnen worden gelegd;
- tafels en stoelen binnen worden gezet;
- dat het clubhuis goed wordt afgesloten - controle op een juiste sluiting is vereist.

Indien er na het tennissen nog spelers op de baan zijn, dienen er afspraken gemaakt te worden over afsluiten en overdracht.

NB: De opbrengsten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.
Zie er dus op toe dat op een correcte wijze wordt afgerekend

Telefoon clubhuis: 06-43233825

Op onze vereniging is er geen mogelijkheid om te pinnen. Wilt u hier rekening mee houden als u bij ons op bezoek komt?